NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/83/2019RADY GMINY LISEWOz dnia 6 listopada 2019w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków oraz zasad opłat za korzystanie z przystanków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz.1815) art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 oraz poz. 2435 , z 2019 r. poz. 730, poz. 1696) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XIII/83/2019
RADY GMINY LISEWO
z dnia 6 listopada 2019


w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków oraz zasad opłat za korzystanie z przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz.1815) art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 oraz poz. 2435 , z 2019 r. poz. 730, poz. 1696) uchwala się co następuje:


Treść uchwały wraz załącznikiem (1191kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (8 listopada 2019, 15:16:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 290