Uchwała nr XIII/86/2019RADY GMINY LISEWOz dnia 6 listopada 2019w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Linowiec Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i § 10, § 11, § 32 i § 33 Statutu Sołectwa Linowiec stanowiącego załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/150/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 56, poz. 1090) zmienionej Uchwałą Nr VI/34/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 2019, poz. 1090) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/86/2019
RADY GMINY LISEWO
z dnia 6 listopada 2019


w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Linowiec

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i § 10, § 11, § 32 i § 33 Statutu Sołectwa Linowiec stanowiącego załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/150/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 56, poz. 1090) zmienionej Uchwałą Nr VI/34/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 2019, poz. 1090) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały (381kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (12 listopada 2019, 08:40:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 251