Uchwała nr XIV/88/2019RADY GMINY LISEWOz dnia 28 listopada 2019w sprawie Programu współpracy w 2020 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/88/2019
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie Programu współpracy w 2020 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały wraz z załącznikiem (3534kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (9 grudnia 2019, 07:59:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 260