NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/152/2020RADY GMINY LISEWOz dnia 21 października 2020w sprawie określenia wzorów kart do głosowania w wyborach uzupełniających Sołtysa w Sołectwie StrucfońNa podstawie § 35 w związku z § 10 i § 11 Statutu Sołectwa Strucfoń stanowiącego załącznik nr 16 do Uchwały Nr XXI/150/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 56, poz. 1090) zmienionej Uchwałą Nr VI/34/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r., poz. 1090) uchwala się, co następuje: Na podstawie § 35 w związku z § 10 i § 11 Statutu Sołectwa Strucfoń stanowiącego załącznik nr 16 do Uchwały Nr XXI/150/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 56, poz. 1090) zmienionej Uchwałą Nr VI/34/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r., poz. 1090) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/152/2020
RADY GMINY LISEWO
z dnia 21 października 2020


w sprawie określenia wzorów kart do głosowania w wyborach uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Strucfoń

Na podstawie § 35 w związku z § 10 i § 11 Statutu Sołectwa Strucfoń stanowiącego załącznik nr 16 do Uchwały Nr XXI/150/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 56, poz. 1090) zmienionej Uchwałą Nr VI/34/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r., poz. 1090) uchwala się, co następuje: Na podstawie § 35 w związku z § 10 i § 11 Statutu Sołectwa Strucfoń stanowiącego załącznik nr 16 do Uchwały Nr XXI/150/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 56, poz. 1090) zmienionej Uchwałą Nr VI/34/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r., poz. 1090) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Określa się wzory kart do głosowania w wyborach uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Strucfoń.

2. Wzory kart do głosowania stanowią załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński

Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (22 października 2020, 12:23:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 243