Uchwała nr XXIII/154/2020RADY GMINY LISEWOz dnia 21 października 2020w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy LisewoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/154/2020
RADY GMINY LISEWO
z dnia 21 października 2020


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Lisewo, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 (M.P. z dnia 20 października 2020 r., poz. 982), z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty: 55,50 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2020.5026 z dnia 2020-10-26

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (22 października 2020, 12:33:42)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (26 kwietnia 2021, 13:30:54)
Zmieniono: publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 241