NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/156/2020RADY GMINY LISEWOz dnia 21 października 2020w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/133/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu ChełmińskiegoNa podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220, ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/156/2020
RADY GMINY LISEWO
z dnia 21 października 2020


w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/133/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmińskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5, art. 220, ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXI/133/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmińskiego §2 otrzymuje brzmienie: „Środki na zadanie określone w § 1, zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Lisewo na 2020 rok w kwocie 3.502,00 zł.”.

§ 2. W uchwale Nr XXI/133/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 lipca 2020 roku §3 otrzymuje brzmienie: „Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (22 października 2020, 12:39:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 233