Uchwała nr XXIV/158/2020RADY GMINY LISEWOz dnia 20 listopada 2020w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w LisewieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Rada Gminy Lisewo po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXIV/158/2020
RADY GMINY LISEWO
z dnia 20 listopada 2020


w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Rada Gminy Lisewo po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, co następuje:


§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani.............. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje się skargę za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lisewo do przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński

Treść uchwały (1426kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (25 listopada 2020, 08:18:06)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (25 listopada 2020, 08:55:47)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 213