NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIV/159/2020RADY GMINY LISEWOz dnia 20 listopada 2020w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy Lisewo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn zm.) oraz w związku z art. 9021 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020. poz. 1740 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXIV/159/2020
RADY GMINY LISEWO
z dnia 20 listopada 2020


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność gminy Lisewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn zm.) oraz w związku z art. 9021 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020. poz. 1740 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę  na nieodpłatne nabycie na własność gminy Lisewo nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 32/9, o pow. 0.0237 ha położonej w miejscowości Kamlarki, gmina Lisewo, objętej księgą wieczystą .............. prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg wieczystych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
 
Piotr  Goliński
Treść uchwały (284kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (25 listopada 2020, 08:20:53)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (25 listopada 2020, 08:22:32)
Zmieniono: edycja numeru uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 259