Uchwała nr XXV/162/2020RADY GMINY LISEWOz dnia 9 grudnia 2020w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie na 2021 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2020 roku poz. 713, poz. 1378) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm. ) uchwala się , co następuje:

Uchwała nr XXV/162/2020
RADY GMINY LISEWO
z dnia 9 grudnia 2020


w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2020 roku poz. 713, poz. 1378) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm. ) uchwala się , co następuje:


§ 1. 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2021 roku dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w wysokości 3.409,09 zł rocznie do jednej zatrudnionej osoby niepełnosprawnej w/w samorządowym zakładzie budżetowym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński

Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (11 grudnia 2020, 13:49:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 173