NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/171/2021RADY GMINY LISEWOz dnia 3 lutego 2021w sprawie przedłużenia obowiązywania "Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Lisewo na lata 2015 - 2020" o rok 2021.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, poz. 2369).

Uchwała nr XXVI/171/2021
RADY GMINY LISEWO
z dnia 3 lutego 2021


w sprawie przedłużenia obowiązywania "Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Lisewo na lata 2015 - 2020" o rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, poz. 2369).


§ 1. 1. Postanawia się przedłużyć na rok 2021 okres obowiązywania i realizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lisewo na lata 2015 - 2020", przyjętej Uchwałą nr XIII/66/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2015 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lisewo na lata 2015 - 2020.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 lutego 2021, 07:52:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 435