NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/175/2021RADY GMINY LISEWOz dnia 3 lutego 2021w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 9 ust. 2, art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870 t.j.) Rada Gminy Lisewo uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXVI/175/2021
RADY GMINY LISEWO
z dnia 3 lutego 2021


w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 9 ust. 2, art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870 t.j.) Rada Gminy Lisewo uchwala, co następuje:


§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej do Rady Gminy Lisewo w dniu 11 grudnia 2020 r. dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 uznaje się petycje za niezasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lisewo do zawiadomienia wnoszącego petycje o sposobie jej załatwienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 lutego 2021, 08:09:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 462