NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/191/09RADY GMINY LISEWOz dnia 4 grudnia 2009w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne.Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) na wniosek jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/191/09
RADY GMINY LISEWO
z dnia 4 grudnia 2009


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) na wniosek jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.Taryfy stanowią załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (76kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (16 grudnia 2009, 12:48:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1603