NULL string(0) ""

Uchwała nr I/4/10RADY GMINY LISEWOz dnia 29 listopada 2010powołania stałych komisji Rady Gminy Lisewo i ustalenia ich liczebności§ 11 Statutu Gminy Lisewo i § 21 ust. 3 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211, z 2008 r. Nr 124, poz. 1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/4/10
RADY GMINY LISEWO
z dnia 29 listopada 2010


powołania stałych komisji Rady Gminy Lisewo i ustalenia ich liczebności

§ 11 Statutu Gminy Lisewo i § 21 ust. 3 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211, z 2008 r. Nr 124, poz. 1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598) uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się stałe komisje Rady Gminy Lisewo i ustala się ich liczebność:
1) Komisja Rewizyjna – 4 osoby;
2) Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – 5 osób;
3) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży – 4 osoby;
4) Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska – 5 osób.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (29 listopada 2010, 15:01:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2207