Uchwała nr I /5/10RADY GMINY LISEWOz dnia 29 listopada 2010ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Lisewoart. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I /5/10
RADY GMINY LISEWO
z dnia 29 listopada 2010


ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Lisewo

art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Lisewo:
1) Komisja Rewizyjna, radni:
    Piotr Goliński, Adam Wojnowski, Adam Jurzysta, Kazimierz Komorowski.

2) Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, radni: 
    Kazimierz Górczyński, Henryk Bogusz, Rafał Dams, Adam Wojnowski, Maria Dziubak.

3) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży, radni:
Grzegorz Sziming, Adam Jurzysta, Marek Szpręglewski, Robert Kościński.

4) Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska, radni: 
    Kazimierz Komorowski, Marzanna Czarnecka, Grzegorz Rutkowski, Rafał Dams,
    Andrzej Grędzicki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (29 listopada 2010, 15:04:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2199