NULL string(0) ""

Uchwała nr III/18/10Rady Gminy Lisewoz dnia 30 grudnia 2010w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) na wniosek jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/18/10
Rady Gminy Lisewo
z dnia 30 grudnia 2010


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) na wniosek jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
Taryfy stanowią załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik (10kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 stycznia 2011, 08:21:57)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (4 stycznia 2011, 13:45:24)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2137