Uchwała nr III/16/10Rady Gminy Lisewoz dnia 30 grudnia 2010w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2011 r.Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), § 22 ust. 4 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211, z 2008 r. Nr 124, poz. 1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/16/10
Rady Gminy Lisewo
z dnia 30 grudnia 2010


w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2011 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), § 22 ust. 4 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211, z 2008 r. Nr 124, poz. 1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598), uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Lisewo na 2011 r.
Plany pracy stanowią załączniki do uchwały:
1) Plan pracy Komisji Rewizyjnej – załącznik Nr 1;
2) Plan pracy Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – załącznik Nr 2;
3) Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży – załącznik
    Nr 3;
4) Plan pracy Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska – załącznik Nr 4.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4 (22kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 stycznia 2011, 08:45:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1844