Uchwała nr II/9/10Rady Gminy Lisewoz dnia 6 grudnia 2010zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Lisewo i ustalenia ich liczebności.Na podstawie § 21 ust. 3 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211 z 2008 r. Nr 124, poz. 1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/9/10
Rady Gminy Lisewo
z dnia 6 grudnia 2010


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Lisewo i ustalenia ich liczebności.

Na podstawie § 21 ust. 3 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211 z 2008 r. Nr 124, poz. 1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr I/4/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Lisewo i ustalenia ich liczebności
§ 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„4)  Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska – 4 osoby”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 stycznia 2011, 09:22:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1997