Uchwała nr Nr II/8/06Rady Gminy Lisewoz dnia 5 grudnia 2006w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta GminyNa podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), § 7 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1123 oraz z 2006 r. Nr 39, poz. 272), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr Nr II/8/06
Rady Gminy Lisewo
z dnia 5 grudnia 2006


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), § 7 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1123 oraz z 2006 r. Nr 39, poz. 272), uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Lisewo w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze   - 3.850 zł;
2) dodatek funkcyjny               - 1.310 zł;
3) dodatek specjalny w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres od 5 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r.
            2. Pozostałe składniki wynagrodzenia zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                      

metryczka


Opublikował: Joanna Grabowska (13 marca 2007, 09:39:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2104