Uchwała nr III/18/06Rady Gminy Lisewoz dnia 28 grudnia 2006w sprawie uzgodnienia wartości punktów w tabelach punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lisewo. Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/18/06
Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie uzgodnienia wartości punktów w tabelach punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lisewo.

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343) uchwala się, co następuje:


     § 1. W uchwale Nr V/32/2003 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowań pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lisewo  zmienionej  uchwałą Nr XX/147/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. i uchwałą Nr XXVIII /179/06 z dnia 30 stycznia 2006 r. , w § 1 ust. 2 punkty 1 – 4   po uzgodnieniu wartości punktów w złotych otrzymują brzmienie:
„1) Gimnazjum Gminne w Lisewie               - 6,00 zł;
 2)  Szkoła Podstawowa w Lisewie                - 6,00 zł;
 3) Szkoła  Podstawowa w Krusinie               - 3,50 zł;
 4) Szkoła Podstawowa w Drzonowie              - 4,00 zł;
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych. 
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r.
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Joanna Grabowska (13 marca 2007, 11:13:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1958