Uchwała nr IX/62/2011RADY GMINY LISEWOz dnia 26 października 2011w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie.Na podstawie art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/62/2011
RADY GMINY LISEWO
z dnia 26 października 2011


w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie.

Na podstawie art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) uchwala się, co następuje:


       § 1. Powołuje się Radę Społeczną Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie w składzie:
1) Edmund Szymborski                   - przewodniczący;
2) Grzegorz Zalewski                       - członek;
3) Andrzej Grędzicki                        - członek;
4) Kazimierz Górczyński                   - członek;
5) Robert Kościński                         - członek.
 
        § 2. Zwołuje się pierwsze posiedzenie powołanej Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie w dniu 3 listopada br. o godzinie 1200  w Urzędzie Gminy w Lisewie.         
 
        § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (27 października 2011, 09:38:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2203