Uchwała nr IX/64/11RADY GMINY LISEWOz dnia 26 października 2011w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne.Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 103, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578) na wniosek jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/64/11
RADY GMINY LISEWO
z dnia 26 października 2011


w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 103, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578) na wniosek jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne uchwala się, co następuje:


§  1. Zatwierdza się Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Taryfy stanowią załącznik do uchwały.
 
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 (25kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (27 października 2011, 13:02:29)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (27 października 2011, 13:06:23)
Zmieniono: Dodano Załącznik nr 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1361