Uchwała nr III/19/06Rady Gminy Lisewoz dnia 28 grudnia 2006w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lisewie. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/19/06
Rady Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lisewie.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688) uchwala się, co następuje:


        § 1. Powołuje się Katarzynę Gostkowską na zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lisewie.
                                          
       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
       § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Joanna Grabowska (13 marca 2007, 11:16:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2175