Uchwała nr III/12/06RADY GMINY LISEWOz dnia 28 grudnia 2006uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2006 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. „d’’ oraz lit. „i” pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 180, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128 i Nr 181, poz. 1337),art. 165, art. 184, art.188 ust. 2 pkt 1, art.195 ust. 2, art.198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381), art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217)

Uchwała nr III/12/06
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 grudnia 2006


uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. „d’’ oraz lit. „i” pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 180, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128 i Nr 181, poz. 1337),art. 165, art. 184, art.188 ust. 2 pkt 1, art.195 ust. 2, art.198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381), art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217)


Treść uchwały  zobacz (6216kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr Nr 14/07, poz. 201 z dnia 2007-02-12

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (22 grudnia 2011, 08:54:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1076