Zarządzenie nr 26/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 26 czerwca 2012w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ”Piękna zagroda 2012”

Zarządzenie nr 26/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 26 czerwca 2012


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ”Piękna zagroda 2012”

    W związku z ogłoszonym konkursem ”Piękna zagroda 2012”zarządzam co następuje:

§ 1. Powołać komisję konkursową  w celu przeprowadzenia konkursu ”Piękna zagroda 2012”.

§ 2. W skład komisji konkursowej powołuję :
1) Marzennę Szpręglewską - przewodnicząca komisji,
2) Annę Piasecką - członek komisji,
3) Barbarę Tomaszewską- członek komisji.

§ 3. Komisję powołuje się na czas przeprowadzenia konkursu.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (24 lipca 2012, 12:43:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2823