Zarządzenie nr 35/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 9 lipca 2012w sprawie powołania komitetu dożynkowego do organizacji dożynek gminno-parafialnych w 2012 r.

Zarządzenie nr 35/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 9 lipca 2012


w sprawie powołania komitetu dożynkowego do organizacji dożynek gminno-parafialnych w 2012 r.

W związku z przygotowaniami do organizacji dożynek gminno-parafialnych w dniu 8 września 2012 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komitet dożynkowy w celu organizacji dożynek gminno - parafialnych w dniu 8 września 2012 r. w składzie:
1. Alicja Nogalska    - przewodnicząca  komitetu
2. Henryk Bogusz - Przewodniczący Kom. Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RG w Lisewie.
3. Piotr Goliński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RG w Lisewie,
4. Grzegorz Sziming – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży RG w Lisewie,
5. Jakub Kochowicz – Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska RG w Lisewie
6. Marzenna Szpręglewska - członek komitetu
7. Barbara Moch    -członek komitetu
8. Zbigniew Dudziński – członek komitetu
9. Kazimierz Kowal – członek komitetu.
10. Paweł Adamczyk – Komendant  Związku OSP RP w Lisewie
11. Kazimierz Jankowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminego ZOSPRP - członek komitetu

§ 3. Komitet dożynkowy  powołuje się na czas przeprowadzenia dożynek.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu komitetu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (24 lipca 2012, 12:57:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3732