Zarządzenie nr 55/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 12 listopada 2012w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2013-2018

Zarządzenie nr 55/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 12 listopada 2012


w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2013-2018

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r.Nr 185, poz.1092 Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018.
Projekt  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lisewo na lata 2012-2018 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.
Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lisewo na lata 2013-2018 z kompletem dokumentów należy przekazać do dnia 15 listopada 2012 r.:
1) Radzie Gminy Lisewo;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2013-2018 (11kB) pdf

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2013 - 2018 (15kB) pdf

Załącznik nr 1 (208kB) pdf

Załącznik nr 2 (119kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (16 listopada 2012, 09:20:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3608