Zarządzenie nr 48/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 29 października 2012w sprawie powołania i składu osobowego Punktu Kontaktowego Host Nation Support /HNS/

Zarządzenie nr 48/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 29 października 2012


w sprawie powołania i składu osobowego Punktu Kontaktowego Host Nation Support /HNS/

     Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461) oraz § 3 Zarządzenia
Nr 183/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie powołania Punktów Kontaktowych Host Nation Support (HNS) zarządzam co następuje:
 
§ 1. Powołuję Punkt Kontaktowy Host Nation Support (HNS) w Lisewie, który działa
w oparciu o Instrukcję Punktu Kontaktowego HNS Urzędu Gminy w Lisewie stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.
 
§ 2. W skład osób wyznaczonych do pracy w Punkcie  Kontaktowym Host Nation Support (HNS) w Lisewie wchodzą:
-  Wójt Gminy – Jerzy Cabaj                                    - kierownik punktu kontaktowego
-  Kierownik referatu gospodarki komunalnej, budownictwa, ochrony środowiska i gospodarki
    wodnej – Kazimierz Kowal                                   - członek punktu kontaktowego
 
§ 3. Punkt Kontaktowy (HNS)  działa w oparciu o „Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przygotowania i sposobu funkcjonowania systemu punktów kontaktowych Host Nation Support (HNS) w województwie kujawsko-pomorskim”.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (17 stycznia 2013, 11:31:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3976