Zarządzenie nr 31/2013WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 14 sierpnia 2013w sprawie udzielenia Pani Monice Kowal upoważnienia do prowadzenia postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych.

Zarządzenie nr 31/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 14 sierpnia 2013


w sprawie udzielenia Pani Monice Kowal upoważnienia do prowadzenia postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych.


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, Nr 222, poz.1630, z 2007 r. Nr  64, poz.427, nr 105, poz.720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378, Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr  223, poz. 1456, Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr  97, poz. 800, Nr 129, poz.1058, Nr 219, poz.1706,  z 2010 r., Nr 50, poz. 301, Nr 222, poz. 1455, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1212, z 2012 r. poz. 959 i poz. 1255 oraz poz. 1548) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam Pani Monice Kowal - zatrudnionej na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji w tych sprawach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (20 sierpnia 2013, 14:09:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2509