Zarządzenie nr 45/2013WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 17 października 2013w sprawie Na podstawie § 10 ust. 7 Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Lisewie wprowadzonego zarządzeniem Nr 54/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2009 r., art. 129 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Zarządzenie nr 45/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 17 października 2013


w sprawie Na podstawie § 10 ust. 7 Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Lisewie wprowadzonego zarządzeniem Nr 54/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2009 r., art. 129 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wigilię - 24 grudnia 2013 r. ustanawiam dniem wolnym od pracy dla pracowników   Urzędu Gminy w Lisewie. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 16 listopada 2013 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy Lisewo.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lisewie.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (21 października 2013, 09:07:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3910