Zarządzenie nr 49/2013WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 12 listopada 2013w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Zarządzenie nr 49/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 12 listopada 2013


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Na podstawie art. 233 pkt 1 i 238  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 i 938) oraz uchwały Nr XXXII/251/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lisewo zarządzam , co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Lisewo na 2014 r. wraz z kompletem załączników:.
1) dochody budżetu Gminy Lisewo na 2014 r. w wysokości 15.720.855 zł;
2) wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2014 r. w wysokości  15.418.411 zł;
3) nadwyżka budżetu w wysokości 302.444 zł.
Projekt budżetu Gminy Lisewo na 2014 r. stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Lisewo na 2014 r. z kompletem dokumentów przekazać do dnia 15 listopada 2013 r.:
1) Radzie Gminy Lisewo;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie (134kB) pdf

Załącznik nr 1 (165kB) pdf

Załącznik nr 2 (290kB) pdf

Załącznik nr 3 (101kB) pdf

Załącznik nr 4 (83kB) pdf

Załącznik nr 5 (84kB) pdf

Załącznik nr 6, 7 (12kB) excel

Załącznik nr 8 (86kB) pdf

Załącznik nr 9 (87kB) pdf

Załącznik nr 10 (99kB) pdf

Załącznik nr 11 (106kB) pdf

Załącznik nr 12 (13kB) excel

Załącznik nr 13 (10kB) excel

 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (16 listopada 2013, 11:22:44)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (16 listopada 2013, 11:48:30)
Zmieniono: dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3878