Zarządzenie nr Nr 48/2013WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 12 listopada 2013w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2014-2019

Zarządzenie nr Nr 48/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 12 listopada 2013


w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2014-2019

Na podstawie art. 230 uat. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2014-2019.
Projekt  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2014-2019 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2014-2019 z kompletem załączników przekazać do dnia 15 listopada 2013 r.:
1) Radzie Gminy Lisewo;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie (101kB) pdf

Wieloletnia prognoza finansowa (250kB) pdf

Wykaz przedsięwzięć (64kB) pdf


metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (16 listopada 2013, 11:30:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3620