Zarządzenie nr 2/2014WÓJTA GMINY W LISEWIEz dnia 3 stycznia 2014w sprawie rozkładu czasu pracy w 2014 roku

Zarządzenie nr 2/2014
WÓJTA GMINY W LISEWIE
z dnia 3 stycznia 2014


w sprawie rozkładu czasu pracy w 2014 roku

     Na podstawie Rozdziału 3 Zarządzenia Nr 54/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Lisewie, w związku z art. 129 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustalam rozkład czasu pracy na 2014 rok dla Urzędu Gminy w Lisewie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy Lisewo.
 
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lisewie .
 
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Załącznik do zarządzenia (52kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (14 stycznia 2014, 17:03:54)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (14 stycznia 2014, 17:06:15)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2214