Zarządzenie nr 65/2014WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 14 listopada 2014w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015-2021

Zarządzenie nr 65/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 14 listopada 2014


w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015-2021

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015-2021.
Projekt  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015-2021 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015-2021 z kompletem załączników przekazać do dnia 15 listopada 2014 r.:
1) Radzie Gminy Lisewo;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie (129kB) pdf

Załącznik nr 1 (84kB) pdf

Załącznik nr 2 (66kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (18 listopada 2014, 16:12:43)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (19 lutego 2015, 08:51:49)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2417