Zarządzenie nr 5/2014WÓJTA GMINY LISEWO Kierownika Urzędu Gminy w Lisewiez dnia 20 listopada 2014zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism.

Zarządzenie nr 5/2014
WÓJTA GMINY LISEWO Kierownika Urzędu Gminy w Lisewie
z dnia 20 listopada 2014


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism.

Na podstawie § 1 ust. 3, § 2 ust. 2 i 3, § 5 oraz § 41 ust. 3 załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) zarządzam, co następuje:

Treść zarządzenia (243kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (26 listopada 2014, 08:14:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1291