Zarządzenie nr 8/2015WÓJTA GMINY LISEWO Kierownika Urzędu Gminy w Lisewiez dnia 18 czerwca 2015w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Lisewie.

Zarządzenie nr 8/2015
WÓJTA GMINY LISEWO Kierownika Urzędu Gminy w Lisewie
z dnia 18 czerwca 2015


w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Lisewie.

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz w związku z § 33 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lisewie, zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Wyznaczam Panią Katarzynę Czerwińską na Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Urzędzie Gminy w Lisewie.
Zakres działania ABI stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wyznaczam Panią Paulinę Grązka na Zastępcę Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Urzędzie Gminy w Lisewie.

§ 2.
Wyznaczam Pana Michała Lewandowskiego na Administratora Systemu Informatycznego
(ASI) w Urzędzie Gminy w Lisewie. Zakres działania ASI stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy w Lisewie do współpracy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratorem Systemu Informatycznego i wykonywania ich poleceń w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony i bezpieczeństwa przetwarzanych danych w Urzędzie Gminy w Lisewie.

§ 4.
Zobowiązuję pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. Kadr i Sekretariatu Urzędu Gminy w Lisewie do zapoznania wszystkich pracowników Urzędu z treścią niniejszego zarządzenia.

§ 5.
Traci moc Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz osoby jego zastępującej w Urzędzie Gminy w Lisewie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki (136kB) pdf


 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (24 czerwca 2015, 10:51:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1492