Zarządzenie nr 81/2017WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 10 listopada 2017w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018 - 2029

Zarządzenie nr 81/2017
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 10 listopada 2017


w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018 - 2029

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz.1475, poz. 1529 i poz.1537) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018 -2029.
Projekt  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018 - 2029 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018 - 2029
z kompletem załączników przekazać do dnia 15 listopada 2017 r.:
1) Radzie Gminy Lisewo;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 (110kB) pdf

Załącznik nr 2 (90kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Henryka Świątkowska
Opublikował: Michał Lewandowski (14 grudnia 2017, 10:07:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 739