Zarządzenie nr 24/08WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 30 września 2008w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lisewie

Zarządzenie nr 24/08
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 30 września 2008


w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lisewie

Na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej Zespołem.


§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
   1. Szef Zespołu - Wójt Gminy Lisewo,
   2. Zastępca Szefa Zespołu – Komendant Gminny OSP RP w Lisewie,
   3. Członkowie Zespołu:
         a)   Sekretarz Urzędu Gminy w Lisewie,
         b)   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lisewie,
         c)   Inspektor ds. obronnych i OC Urzędu Gminy w Lisewie,
         d)   Kierownik Gminnych Usług Wodno-Kanalizacyjnych,
         e)   Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie,
         f)    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie.
         g)   Kierownik Posterunku Policji,        
         h)   Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Ochrony Środowiska
               i Gospodarki Wodnej Urzędu Gminy w Lisewie.


§ 3. 1. Siedzibą Zespołu jest Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2.

2. Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Urząd Gminy w Lisewie.

3. Szef Zespołu, jego zastępca oraz członkowie Zespołu nie otrzymują ze środków finansowych Urzędu Gminy w Lisewie dodatkowego wynagrodzenia lub diet za udział w pracach Zespołu.


§ 4. Regulamin Pracy Zespołu określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 5. Tracą moc:
Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lisewie

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 - REGULAMIN PRACY GZZK (34kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 grudnia 2008, 08:42:56)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (3 grudnia 2008, 08:44:32)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5865