Zarządzenie nr 27/08WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 17 listopada 2008w sprawie określenia stanowisk mających dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”.

Zarządzenie nr 27/08
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 17 listopada 2008


w sprawie określenia stanowisk mających dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”.

Na podstawie art.20 ust. 1 pkt 1,  art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,  Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Określa się stanowiska w Urzędzie Gminy Lisewo, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”.
Wykaz stanowisk w Urzędzie Gminy Lisewo, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „poufne” określa  załącznik Nr 1 do zarządzenia.
Wykaz stanowisk w Urzędzie Gminy Lisewo, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” określa załącznik Nr 2 do zarządzenia. 
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 (21kB) pdf
Załącznik nr 2 (22kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 grudnia 2008, 09:09:17)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (29 stycznia 2009, 12:38:03)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6974