Zarządzenie nr 29/08WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 17 listopada 2008w sprawie ustalenia zasad umieszczania i odpłatności ogłoszeń w gminnej gazecie lokalnej „Wiadomości Lisewskie”

Zarządzenie nr 29/08
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 17 listopada 2008


w sprawie ustalenia zasad umieszczania i odpłatności ogłoszeń w gminnej gazecie lokalnej „Wiadomości Lisewskie”

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn .zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W gminnej gazecie lokalnej „Wiadomości Lisewskie” można umieszczać odpłatnie reklamy działalności gospodarczej oraz inne reklamy wg następującego cennika:
1) cała strona w grafice czarno-białej – 80 zł,
2) cała strona w grafice w pełnym kolorze – 100 zł
3) 1/2 strony w grafice czarno-białej – 60 zł,
4) 1/2 strony w grafice w pełnym kolorze – 80 zł
5) 1/4 strony w grafice czarno – białej – 40 zł,
6) 1/4 strony w grafice w pełnym kolorze – 60 zł
7) 1/8 strony w grafice czarno – białej – 20 zł,
8) 1/8 strony w grafice w pełnym kolorze – 40 zł
9) 1/16 strony w grafice czarno – białej - 10 zł
10) 1/16 strony w grafice w pełnym kolorze – 20 zł.
 
§ 2. 1. Zwolnione od opłat są ogłoszenia, informacje, podziękowania itp. mieszkańców Gminy Lisewo (osób fizycznych) nie będące reklamami.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy ma możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w § 1, osób i instytucji z terenu gminy Lisewo innych niż wymienione w § 2 ust. 1 na indywidualny wniosek wynajmującego.

§ 3. Stawki określone w § 1 niniejszego zarządzenia zawierają podatek VAT.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2008 r. 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 grudnia 2008, 09:12:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6396