Zarządzenie nr 56/2020WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 1 października 2020w sprawie w sprawie zorganizowania w Urzędzie Gminy w Lisewie systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

Zarządzenie nr 56/2020
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 1 października 2020


w sprawie w sprawie zorganizowania w Urzędzie Gminy w Lisewie systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742) zarządzam co następuje:

§ 1. W Urzędzie Gminy w Lisewie tworzy się „Autonomiczny System teleinformatyczny do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy w Lisewie” (ASTIL).

§ 2. Powołuje się do pełnienia funkcji:
᠆ Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego - Roberta Bagińskiego,
᠆ Administratora Systemu Teleinformatycznego - Michała Lewandowskiego.

§ 3. Do opracowania dokumentacji systemu ASTIL, tj. Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa oraz Procedur Bezpiecznej Eksploatacji, powołuje się zespół w składzie:
᠆ Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Robert Bagiński,
᠆ Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego - Robert Bagiński.

§ 4. Rozpoczęcie użytkowania systemu ASTIL nastąpi po uzyskaniu akredytacji dokumentów: Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa (SWB) i Procedury Bezpiecznej Eksploatacji systemu (PBE) przez Wójta Gminy Lisewo po uwzględnieniu zaleceń związanych z bezpieczeństwem informacji niejawnych przekazanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (6 października 2020, 16:11:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 378