Zarządzenie nr 55/2019WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 25 lipca 2019zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lisewie

Zarządzenie nr 55/2019
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 25 lipca 2019


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lisewie

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 52/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lisewie § 2 ust. 3 lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) Kierownik Posterunku Policji w Lisewie”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi realizującemu zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (23 listopada 2020, 14:16:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 380