Zarządzenie nr 67/2020WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 1 grudnia 2020w sprawie powołania Zastępcy Wójta

Zarządzenie nr 67/2020
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 1 grudnia 2020


w sprawie powołania Zastępcy Wójta

Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się, że w gminie Lisewo będzie jeden zastępca Wójta Gminy Lisewo.

§ 2. Powołuję się z dniem 1 grudnia 2020 roku na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Lisewo Panią Agnieszkę Dalke na czas nieokreślony. Warunki pracy i płacy powołanego zastępcy zostaną ustalone w odrębnym dokumencie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (1 grudnia 2020, 08:53:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 324