Zarządzenie nr 2/2021WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 7 stycznia 2021w sprawie odwołania pełnomocnictw udzielonych Pani Monice Malinowskiej

Zarządzenie nr 2/2021
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 7 stycznia 2021


w sprawie odwołania pełnomocnictw udzielonych Pani Monice Malinowskiej

Na podstawie art. 101 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1740) zarządzam, co następuje:

§ 1. Odwołuję pełnomocnictwa udzielone Pani Monice Malinowskiej – zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie, na stanowisku inspektor ds. wychowawczych, udzielone zarządzeniami:

1. Nr 76/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 października 2018, w sprawie udzielenia Pani Monice Malinowskiej upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach jednorazowego świadczenia przewidzianego w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”.

2. Nr 77/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 października 2018, w sprawie udzielenia Pani Monice Malinowskiej upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (14 stycznia 2021, 13:12:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 266