Zarządzenie nr 3/2021WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 7 stycznia 2021w sprawie odwołania pełnomocnictw udzielonych Pani Gabrieli Strzelec – Kochowicz

Zarządzenie nr 3/2021
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 7 stycznia 2021


w sprawie odwołania pełnomocnictw udzielonych Pani Gabrieli Strzelec – Kochowicz


Na podstawie art. 101 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1740) zarządzam, co następuje:

§ 1. Odwołuję pełnomocnictwa udzielone Pani Gabrieli Strzelec-Kochowicz – zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie, na stanowisku specjalista pracy socjalnej, udzielone zarządzeniami:
 1. Nr 67/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 października 2017 w sprawie udzielenia Pani Gabrieli Strzelec-Kochowicz upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach z zakresu dodatku mieszkaniowego.

 2. Nr 68/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 października 2017 w sprawie udzielenia Pani Gabrieli Strzelec – Kochowicz upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej.

 3. Nr 69/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 października 2017 w sprawie udzielenia Pani Gabrieli Strzelec- Kochowicz upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych.

 4. Nr 70/2017 Wójta Gminy Lisewoz dnia 9 października 2017 w sprawie udzielenia Pani Gabrieli Strzelec-Kochowicz upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych.

 5. Nr 71/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 października 2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań o ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz wydawania decyzji w tych sprawach.

 6. Nr 72/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 października 2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Gabrieli Strzelec – Kochowicz zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do wszystkich biur informacji gospodarczej oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.

 7.  Nr 24/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Gabrieli Strzelec - Kochowicz upoważnienia do prowadzenia postępowań z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 8. Nr 25/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Gabrieli Strzelec - Kochowicz upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny.

 9. Nr 28/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie w sprawie udzielenia Pani Gabrieli Strzelec - Kochowicz upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 10. Nr 29/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 maja 2018 w sprawie udzielenie Pani Gabrieli Strzelec - Kochowicz upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach jednorazowego świadczenia przewidzianego w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. wsparciu kobiet w ciąży i rodzina "za życiem".

 11. Nr 38/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie udzielenia Pani Gabrieli Strzelec - Kochowicz upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z rządowego programu „Dobry start”.

 12. Nr 48/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 1 lipca 2019 w sprawie udzielenia Pani Gabrieli Strzelec - Kochowicz upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.

 13. Nr 63/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2020 w sprawie udzielenia Pani Gabrieli Strzelec-Kochowicz upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (14 stycznia 2021, 13:15:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 282