Zarządzenie nr 8/2021WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 29 stycznia 2021w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im Marii Skłodowskiej Curie w Krusinie na rok szkolny 2021/20222 oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

Zarządzenie nr 8/2021
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 29 stycznia 2021


w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im Marii Skłodowskiej Curie w Krusinie na rok szkolny 2021/20222 oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

Na podstawie art. 154 ust 3 art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej i wartości punktowe poszczególnych kryteriów:

1. Oddział przedszkolny 3 – 5 latków


2. Oddział przedszkolny 6 latków


3. Klasa I


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3. Wzory dokumentów obowiązują takie, jak w postępowaniu zasadniczym. Kandydaci niezakwalifikowani w postępowaniu zasadniczym dokumenty składają ponownie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia rekrutacyjnego postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022.

Wójt Gminy
mgr Jakub Kochowicz

Treść zarządzenia (164kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (2 lutego 2021, 13:12:05)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (2 lutego 2021, 14:59:13)
Zmieniono: osadzono treść bezpośrednio na stronie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 780