Zarządzenie nr 9/2021WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 29 stycznia 2021w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im Marii Skłodowskiej Curie w Krusinie na rok szkolny 2021/2022.

Zarządzenie nr 9/2021
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 29 stycznia 2021


w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im Marii Skłodowskiej Curie w Krusinie na rok szkolny 2021/2022.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im Marii Skłodowskiej Curie w Krusinie na rok szkolny 2021/2022;


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3. Wzory dokumentów obowiązują takie, jak w postępowaniu zasadniczym. Kandydaci niezakwalifikowani w postępowaniu zasadniczym dokumenty składają ponownie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia rekrutacyjnego postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022.

Wójt Gminy
mgr Jakub Kochowicz


Treść zarządzenia (209kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (2 lutego 2021, 13:12:57)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (2 lutego 2021, 15:44:46)
Zmieniono: dodano treść bezpośrednio na stronie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 751