Zarządzenie nr 10/2021WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 29 stycznia 2021w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Gminnego Przedszkola i klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

Zarządzenie nr 10/2021
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 29 stycznia 2021


w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Gminnego Przedszkola i klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.


Na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria przyjmowania dzieci do Gminnego Przedszkola w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Lisewie oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2021/2022:


§ 2. Ustala się kryteria przyjmowania dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lisewie:


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.

Wójt Gminy
mgr Jakub Kochowicz

Treść zarządzenia (162kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (2 lutego 2021, 13:26:32)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (8 lutego 2021, 11:53:55)
Zmieniono: aktualizacja treśći

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 772