Zarządzenie nr 62/09Wójta Gminy Lisewoz dnia 28 grudnia 2009w sprawie rozkładu czasu pracy w 2010 roku.

Zarządzenie nr 62/09
Wójta Gminy Lisewo
z dnia 28 grudnia 2009


w sprawie rozkładu czasu pracy w 2010 roku.

Na podstawie Rozdziału 3 Zarządzenia Nr 54/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Lisewie, w związku z art. 129 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 roku – Kodeks pracy (Dz. U.z 1998 roku Nr 21, poz. 94 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam rozkład czasu pracy na 2010 rok dla Urzędu Gminy w Lisewie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy Lisewo.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lisewie .

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

 

Załącznik do zarządzenia (43kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 stycznia 2010, 10:57:29)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (17 grudnia 2011, 08:49:16)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5950