Zarządzenie nr 53/09WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 23 listopada 2009w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Lisewie.

Zarządzenie nr 53/09
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 23 listopada 2009


w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Lisewie.

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458),  art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i  Nr 181, poz. 1337,  z  2007 r. Nr 48,  poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420),) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam  Regulamin Służby Przygotowawczej  Pracowników Urzędu Gminy w Lisewie. Regulamin stanowi  załącznik  do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załącznik do zarządzenia (47kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 stycznia 2010, 11:03:54)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (17 grudnia 2011, 08:50:32)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6984