Zarządzenie nr 37/09Wójta Gminy Lisewoz dnia 3 września 2009w sprawie powołania członka Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lisewie.

Zarządzenie nr 37/09
Wójta Gminy Lisewo
z dnia 3 września 2009


w sprawie powołania członka Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lisewie.

W związku ze złożonym  wnioskiem  Ryszardy Jankowskiej o rezygnacji z  członka Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Lisewie  oraz na podstawie  art. 4’ ust.  3  ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z  2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)  zarządzam co następuje :

§ 1. Powołuję Panią Beatę Brzozowską nr PESEL .............. w  skład  Gminnej Komisji ds. Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lisewie  

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 stycznia 2010, 11:22:25)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (3 listopada 2021, 12:51:20)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4113